Klosterheden fra oven

20. Klosterhede - Kronhede

Two outwash plains.