Skodborg Huse

Skodborg Huse

Photo: Søren Raarup

Randmoræne ved Hovedopholdslinjen vest for Hornet.

Området med randmorænen har stor kulturhistorisk værdi. De mange gravhøje er tydeligt placeret på landskabets højeste punkter langs randmorænes top. Langs randmorænen er der spor af, at strækningen tilbage i oldtiden var en hovedfærdselsåre, hvilket nok skyldes, at randmorænen udgør et vandskel, så det var muligt at gå tørskoet langs randen. Oldtidsvejen, som går gennem området, er udpeget som kulturarvsareal.

Lokaliteten omfatter en ca. 800 meter lang strækning ved Skodborg Huse, vest for Kilen og umiddelbart nord for Klosterhede. Hovedopholdslinjen, som kan følges fra kystprofilet ved Bovbjerg og videre mod øst, udgør grænsen mellem to markant forskellige landskabstyper.