Bjørndal Kalkgrav - Hans B. Henriksen

Bjørndal kalkgrav

Photo: Hans B. Henriksen

Nedlagt kalkgrav

Bjørndal Kalkgrav ligger ca. 1 km nord for Uglev på Thyholm og er lokaliseret på toppen af Uglev Salthorsten med en terrænhøjde på 30 m. Kalkoverfladen ligger under et tyndt morænedække.

Det højtliggende kalk danner et hvælvet landskab, der sammen med det lavtliggende kalk ved kystklinten Odby Klint tydeligt demonstrerer virkningen af en opskudt saltstruktur. Trods flere gletsjeroverskridninger med deraf følgende erosion, hæver den centrale del sig små 30 meter over den synlige kalk i yderområdet ved Odby Klint.

Der har egentlig været fire kalkbrud i området, men dette er det sidste, der har været i drift med brydning af kalk til kalkbrænding (bygningskalk) frem til 1942 og jordbrugskalk til 1957. Der er kendskab til, at der har været brudt kalk på stedet siden begyndelsen af 1700-tallet, hvor bønderne kalkede udmarkerne, der ellers ikke blev gødet. Med landboreformerne blev brydning af jordbrugskalk stærk øget.   

Den store mængde flint, der var til overs ved kalkbrydningen, blev af lokalbefolkningen i vid udstrækning anvendt som sylsten (sokkel) ved gårdbyggerier, som underlag i møddinger og som diger omkring marker og haver.