Logo International Geodiversity Day 2024

Geopark Vestjyllands geolog, Maria Knadel, har fundet temaet for den internationale Geodiversitetsdag i 2024.

22.2.2024
Author: Karen-Louise Smidth
Photo: ukendt

Geopark Vestjyllands geolog, Maria Knadel, har med titlen "Conserving the Past - Sustaining the Future" vundet den verdensomspændende konkurrence om temaet for den internationale Geodiversitetsdag i 2024.

Søndag den 6. oktober 2024 vil Geopark Vestjylland have events, som har fokus på den rolle geodiversitet spiller i vores samfund.

Temaet for dette års International Geodiversitetsdag, der afholdes søndag den 6. oktober 2024, vil være 'Conserving The Past - Sustaining The Future'.

International Geodiversity Day blev udråbt af UNESCO i 2021 efter en græsrodskampagne fra geovidenskabs-organisationer over hele verden. Geodiversitet er overalt omkring os og omfatter de dele af naturen, der ikke er i live; som mineraler, fossiler, jordbund og landskaber. Geodiversitetsdag er en verdensomspændende fejring for at bringe mennesker sammen for at fremme de mange aspekter af geodiversitet og dens betydning for samfundet.

Årets tema er en mulighed for at give et særligt fokus på flere aspekter af geodiversitet. For det første er der mange steder rundt om i verden, hvor geodiversitet af særlig betydning er blevet anerkendt - det der er kendt som geologisk arv. Disse steder, fra lokale naturreservater til UNESCO Global Geoparks, skal bevares, ellers vil disse dyrebare eksempler på vores planets historie gå tabt. For det andet vil geodiversitet spille en stadig vigtigere rolle, når vi planlægger for fremtiden. Som en optegnelse over tidligere begivenheder hjælper den os bedre med at tilpasse os geologiske farer, som en ressource leverer den de mineraler, der er afgørende, når økonomier skifter til en mere bæredygtig fremtid, og da grundlaget for vores mest fantastiske landskabs geodiversitet understøtter den voksende geoturismeindustri, som støtter lokalsamfund rundt om i verden. Den Internationale Geodiversitetsdag og dagene omkring den er et særligt øjeblik på året for at fejre og fremme alle disse aspekter af geodiversitet, og enkeltpersoner og grupper opfordres til at organisere begivenheder om geodiversitet og specifikt dette års tema 'Conserving The Past – Sustaining The Future'.

Årets tema er foreslået af Maria Knadel fra Danmark. De seneste 15 år har hun arbejdet som forsker ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Hendes forskning fokuserer på jordkarakterisering og kortlægning, hvor hun anvender innovative sanseteknikker til at give grønnere jordforvaltning og overvågning.

Da hun hørte, at dette tema var blevet valgt, sagde Maria: "Jeg er begejstret for, at mit forslag til 2024 International Geodiversity Day-temaet blev valgt, især da det falder sammen med mit seneste karriereskift. Fra 1. februar har jeg tiltrådt en ny rolle som geolog i UNESCO Global Geopark i Vestjylland. Geoparker fungerer som eksemplariske modeller for at bevare vores geologiske fortid og samtidig stræbe efter en bæredygtig og harmonisk fremtid. Dette års tema stemmer overens med alle UNESCO Global Geoparks engagement i geologisk bevaring, bæredygtig udvikling og integration af kultur- og naturarv, og jeg er spændt på at tage en aktiv del i denne indsats."

Jack Matthews, Co-koordinator af International Geodiversity Day sagde: "Årets tema, foreslået af Maria, er en glimrende mulighed for at fokusere samfundets opmærksomhed på den stadig vigtigere rolle, som geodiversitet spiller i alle vores liv - især når samfund arbejder hen imod en mere bæredygtig fremtid. Med støtte fra mennesker over hele verden håber vi meget, at dette års International Geodiversitetsdag bliver større end nogensinde.

Se mere på: www.geodiversityday.org/theme-announced-for-international-geodiversity-day-2024

For yderligere information, kontakt: Karen-Louise Smidth, karen-louise.smidth@lemvig.dk, 30661112