Søndbjerg Strand

Hjertestien Søndbjerg Strand Geocaching

Photo: Søren Raarup

Her kommer man op på toppen af geositet Søndbjerg Strand, som er en kystklint, der strækker sig ca. 300 m langs kysten.

Ruten er på 4,5 km. Den del af turen, der går gennem det grønne område på kortet, er ikke handicapvenlig. Her kommer man op på toppen af geositet Søndbjerg Strand, som er en kystklint, der strækker sig ca. 300 m langs kysten. Lagene i klinten er blottet i varierende grad, men efter større erosionsbegivenheder kan de tydeligt observeres.

Hjertestien går de første 1,3 km gennem kuperet terræn med krat, skov og vandløb. Med et rigt fugleliv, samt mulighed for at se ræve og råvildt. Derefter går ruten langs fjorden, derefter forbi og igennem sommerhus-område.

Der er legeplads og en strækning langs stranden undervejs. Derudover er der toiletfaciliteter og mulighed for at sidde ned på bænke o.lign. Stien er etableret i samarbejde med Naturstyrelsen, Thyholm Foreningen, Søndbjerg Foreningen og Hjerteforeningen Struer.

Link til cache.