Thyholm Egnsmuseum

Thyholm Engsmuseum

Photo: Geopark Vestjylland

Thyholms Egnsmuseum arbejder lokalt for at fortælle om Thyholms historie. Denne formidling af egnens historie foregår gennem foreningens årsskrift, forskellige foredrag og en årlig udflugt og støtte til lokale aktiviteter. Foreningen er aktiv i både at bevare og oplyse om egnens historie.

Der er 150 medlemmer af Thyholm Egnsmuseum. Ud af disse er ca. 50 aktive frivillige på museet. De frivillige er det op i arbejdsopgaver. Der er bl.a. tale om kustoder, registrering af genstande og havearbejde i Wilsehaven. Flere af de frivillige er aktive i flere grupper, og på den måde er de frivillige gode til at arbejde sammen. Der er et stort overlap af frivillige og aktiviteter, mellem egnshistorisk forening og Thyholms Egnsmuseum. De frivillige er medlemmer af museet og har med rette følelsen af at være medejere af den selvejende institution, som museet er.

Thyholm Egnsmuseum og Geopark Vestjylland

Museet har oprettet Wilsehaven, en præstegårdshave fra oplysningstiden. Haven skal være med til at danne rammerne for en levende fortælling fra egnen. Haven indeholder traditionelle planter fra både Danmark og Norge, og er en hyldest til Jacob Nicolai Wilse.

I samarbejde med Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø, har Thyholms Egnsmuseum påtaget sig ansvaret for at fortælle den gode historie om Bjørndal Kalkgrav og de spor af kalken der er at se i området.

Museet har påtaget sig vedligehold af museets bygninger fra 1664 og har ansvaret for at bevare omkring 3000 genstande af lokalhistorisk betydning.

Eksempler på tiltag

  • Museums drift
  • Initiativ til formidling omkring Bjørndal Kalkgrav
  • Udgiver et tidsskrifte en gang om året

Se Thyholm Egnsmuseums hjemmeside her...