Skip to main content
Fousing Kirke

N14 Fousing Kirke

Photo: Geopark Vestjylland

Fousing Kirke er opført omkring år 1200 i sengotisk stil med en række senere udvidelser. Kirken er en kvaderstenskirke med en interessant geologisk fortælling, idet der bl.a. er brugt mange store blokke af bjergarten rhombeporfyr, der er kommet hertil med isen fra Norge.