Sevel Kalkgrav

Sevel Kalkgrav

Photo: Søren Raarup

Nedlagt kalkgrav og ruiner af kalkovne

Sevel Kalkgrav og kalkværk ligger få hundrede meter nord for Holstebro-Viborg hovedvejen ved Bjergby. Der er tale om en større, nedlagt kalkgrav, hvor der er flere ruiner af mindre kalkovne samt en større ringovn. Sitet omfatter dels selve kalkgraven og dels det tilstødende kalkværksområde med ovnene.

Kalken på sitet ligger højt i jordlagene ligesom ved de to øvrige kalkgrave Bjørndal Kalkgrav og Hjerm Kalkgrav. Det skyldes at Danienkalken er skubbet op på et mindre areal i den nordøstlige del af saltstrukturens område.

Kalkgraven befinder sig umiddelbart uden for Hovedopholdslinjen, hvor området først har været dækket af smeltevandssand og grus fra Sønderhede smeltevandskeglen og efterfølgende af sand og grus fra Karup- og Hjelm Hede smeltevandssletten, der skar sig ned i Sønderhedesletten i den fase, hvor smeltevandet fra Dollerup/Skelhøje fandt vej nordpå til Venø Bugt.

Endvidere befinder kalkgraven sig umiddelbart uden for udmundingen af Stubbergård Sø - Flynder Sø tunneldalen, men smeltevandskeglen herfra er på stedet eroderet af Karupfloden og erstattet af smeltevandsaflejringer fra denne.