Venø - Nørskov vig

41. Venø - Nørskov vig

Photo: Søren Raarup

Kystlandskab med vinkelforland

Nørskov Vig er et kystområde, der udgør nordspidsen af Venø.

Området regnes som en typelokalitet for kysttypen vinkelforland, som er dannet ved at flere odder vokser mod hinanden og afspærrer en strandsø, som efterfølgende typisk vil begynde at gro til.  Der findes tilsvarende kysttyper andre steder i området f.eks. sitet Gjellerodde, men Nørskov Vig kan fremhæves som et særligt tydeligt eksempel på kysttypen.

Under Littorinahavets maksimale udbredelse befandt havoverfladen i området sig ca. 2 m over det nuværende havniveau, og der foregik en kraftig erosion på både øst- og vestkysten af Venø. Se evt. sitet Veserne-Plet-Engbjerg.

Området er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde (NGI 72) og er desuden indeholdt i NK 87 Kås Bredning – Skibsted Fjord. Området er desuden biologisk betydningsfuldt og er udpeget som Natura 2000 Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde. Endelig er området betegnet fugle-/vildtreservat, hvorfor der er adgangsforbud fra 1. april – 15. juli. Rastende sæler er hyppige gæster i området.