Lem Vig Tunneldal

Lem Vig Tunneldal

Photo: Lemvig.eu

Tunneldal med smeltevandskegle. Det markante dallandskab udgør en nøglelokalitet i Geopark Vestjylland

Lokaliteten repræsenterer et landskabselement, en tunneldal, som er tæt forbundet med en gletsjerrand, hvor smeltevandet er løbet i en kanal under gletsjeren, og undervejs har gnavet sig igennem underlaget, inden smeltevandet er fosset ud foran isranden og har formet den foranliggende smeltevandsslette.

 

Dalen er formet i forbindelse med isens maksimale udbredelse i Sen Weichsel for ca. 23.000-21.000 år siden og er tæt forbundet med Hovedopholdslinjen, som udgør et andet nøgleelement i Geopark Vestjylland.

 

De andre tunneldale i Geopark Vestjylland kan ses ved KilenStubbergård Sø - Flynder Sø og Hellegård Tunneldal.