Steffen Husted Damsgaard - Formand Geopark Vestjylland

Steffen Husted Damsgaard

Formand for bestyrelsen
Ikke på kontor

Formand for Geopark Vestjyllands bestyrelse og bestyrelsesmedlem udpeget af Lemvig kommune.